Aanvaarding van de Websitevoorwaarden

Op de inhoud en het gebruik van CharlieHappy.nl zijn deze Websitevoorwaarden van toepassing. Charlie Happy behoudt zich te allen tijde het recht voor CharlieHappy.nl en de informatie daarop alsmede deze Websitevoorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Alle wijzigingen van deze Websitevoorwaarden zullen op deze pagina van CharlieHappy.nl worden geplaatst. Bezoek deze pagina van CharlieHappy.nl daarom regelmatig voor eventuele aanpassingen of wijzigingen van deze Websitevoorwaarden. Het (verdere) gebruik van CharlieHappy.nl houdt aanvaarding van deze Websitevoorwaarden en eventuele wijzigingen daarvan in.