Informatie op CharlieHappy.nl

De informatie op CharlieHappy.nl kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Charlie Happy is niet verplicht de informatie op CharlieHappy.nl te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren. Vermenigvuldiging en verspreiding van de informatie op CharlieHappy.nl is alleen toegestaan in ongewijzigde vorm en alleen voor niet-commercieel gebruik met vermelding van de oorspronkelijke bron en de naam CharlieHappy.nl. Alle intellectuele (eigendoms)rechten met betrekking tot alle informatie, op CharlieHappy.nl en de vormgeving van de website behoren toe aan Charlie Happy. Op alle getoonde foto’s rust copyright. Het is verboden om foto’s van CharlieHappy.nl te gebruiken voor reproductie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Charlie Happy.

vorige pagina

homepage